Toimittajalta toiselle: 200 sanaa – Myös maataloustoimittajille vapaus kritisoida

Tämä teksti on valitettavasti saatavilla vain kielillä: Ruotsi. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

En stor fråga för finländskt jordbruk är hur näringen ska kunna producera tillräckligt med råvaror för att hålla en hög självförsörjning. Kostnaderna för vårt jordbruk är höga jämfört med de flesta andra länderna. Därför kan vi inte konkurrera utan stöd. Vår livsmedelsindustri behöver för sin del de inhemska råvarorna. En del livsmedel importerar vi visserligen i dag, men det blir allt vanligare att ta in färdigt förädlade livsmedel i stället för råvaror. Om vår egen jordbruksproduktion minskar, kan det alltså leda till att också stora delar av livsmedelsindustrin utkonkurreras. Därför är vårt jordbruk beroende av en politik som gynnar näringen.

På det internationella planet grunnar vi lantbruksjournalister mycket på betydelsen av en fri press som kan kritisera en dålig jordbrukspolitik. I många länder, där det borde finnas naturliga förutsättningar för att producera mat, är produktionen ändå låg. Bland orsakerna finns ofta en nationell politik som missgynnar jordbruket, men som man inte får kritisera.

Ett aktuellt exempel är Nordkorea som visserligen inte har de naturligt gynnsammaste förutsättningarna för att producera livsmedel i en global jämförelse. Icke desto mindre skulle där finnas möjligheter att öka jordbruksproduktionen betydligt med en annan politik. Det här vet naturligtvis landets ledning. Men så länge ledningen kan hålla den offentliga debatten i ett järngrepp blir det ingen förändring. Det gör att befolkningen är beroende av mathjälp från andra länder, och i fall den hjälpen uteblir kan makthavarna skylla på yttervärlden och den vägen säkra sin ställning.

Regimer som den nordkoreanska är en av flera orsaker till att Reportrar utan gränser är en viktig organisation också för journalister som bevakar jordbruksfrågor.

Micke Godtfredsen
Landsbygdens Folk

Vem? Michael ”Micke” Godtfredsen heter jag och jag är lantbruksjournalist på veckotidningen Landsbygdens Folk. Min tidning ges ut av Svenska lantbruksproducenternas centralförbund, SLC, som är de finlandssvenska jordbrukarnas intresseorganisation.
Jag skriver om allt som har att göra med jordbruk, från ingredienser i svinfoder till förhandlingarna inom världshandelsorganisationen WTO. Mest handlar mitt jobb om finländsk jordbruks- och skogspolitik.