Puheenjohtajan kolumni: Koska tarvitset luodinkestävän liivin?

Svensk kurs i nät- och mediesäkerhet

Tur att vi har Edward Snowden och Patty Smith – de värnar om yttrandefriheten och håller liv i pressfrihetsfrågorna under semestermånaden. Tänk om Norden skulle profilera sig med att ge Snowden asyl. Den nordiska öppenheten och grundmurade rätten till yttrandefrihet skulle igen bli modell världen över.

På ett konkret plan finns det också mycket att göra för det fria informationsflödet. Reportrar utan gränser, Finland kör igång på hösten med flera medieworkshops för sina medlemmar. Och här kan vi samarbeta med den svenska systerorganisationen och Fojo, Medieinstitutet vid Linnéuniversitet i Kalmar, Sverige.

Vi har sett i Egypten hur journalister riskerar att bli trakasserade, hotade, misshandlade och fängslade.
Internationella konventioner som skyddar journalister i kris och krig tycks förlora i respekt.

Medieinstitutet Fojo öppnar tre kursplatser för finska journalister till säkerhetskursen i december. Kursen vänder sig i första hand till frilansare och medarbetare på mindre redaktioner. Kursen bygger på praktiska övningar och diskuterar moraliska dilemman i fem dagar.

Vi lär oss tänka på nätsäkerhet. När måste man ha skottsäker väst? Vad gör jag i en gisslansituation? Vilka försäkringar gäller? I vilka lägen släpper vi yrkesrollen och är bara människor?

Är du intresserad och kan du tillräckligt svenska för att hänga med skall du pricka in den här journalistutbildningen 9-13 december 2013 i Kalmar. Ansökningen sker via Reportrar utan gränser, Finland i september. Vi utreder vilka stipendiemöjligheter som finns för att finansiera resan och logikostnaden.
Följ med våra webbsidor och bli medlem.

Sommarhälsning,
Christian Sundgren