Viikon vieras: Susanna Kuparinen paljastaa päätöksentekijöiden arvot

Susanna Kuaprinen Yleisradiolla

Susanna Kuparinen ja Jari Hanska pitivät luennon Eduskunta I –näytelmän tutkimusmetodeista ja aiherajauksista maaliskuussa 2012 Tutkivien toimittajien symposiumissa Yleisradiossa. Kuva: Jari Hanska

Susanna Kuparinen on teatteriohjaaja ja Voima-lehden toimituspäällikkö. Hän on ohjannut Valtuusto- sekä Eduskunta-näytelmät, jotka tutkivat suomalaista poliittista päätöksentekoa dokumenttiteatterin keinoin. Keväällä 2013 Tutkivan journalismin yhdistys myönsi Kupariselle työryhmineen Lumilapio-tunnustuksen Eduskunta II -näytelmästä.

Ensimmäisen Valtuusto-näytelmän taustatyö alkoi vuonna 2007. ”Poliittinen journalismi oli aika huonossa hapessa. Lehtiä lukiessa tuntui, että se mitä yhteiskunnassamme tapahtuu, on vääjäämätöntä. Halusimme näyttää, että kaikkien päätösten takana on oikea ihminen ja kaikista päätöksistä seuraa jotain, mikä vaikuttaa meidän kaikkien elämään.”

Kuparisella oli takana viiden vuoden opinnot Teatterikorkeakoulun ohjaajalinjalla sekä vuosien kokemus toimittajan työstä. Nyt ajatuksena oli viedä journalismi näyttämölle. ”Tärkein kysymys oli, millaista yhteiskuntaa poliitikot päätöksillään tavoittelevat, mille arvoille päätökset perustuvat sekä mitä näistä päätöksistä seuraa ja kenelle.”

Tiedonsaanti on olennainen osa sananvapautta

Kuparisen mukaan dokumenttiteatteriesityksen valmistelu on aidosti tutkiva prosessi. ”Emme koskaan tienneet, mitä seuraavaksi paljastuu.”

Lähtökohtana on tekijöitä kiinnostava kysymys tai aihe, jota lähdetään selvittämään. ”Mieluiten monimutkainen, iso ja sellainen, josta ei ole selvää omaa kantaa.” Seuraavaksi luetaan kaikki mahdollinen materiaali, joka liittyy aiheeseen.

”Kun viranomaiset eivät anna tietoja joita kansalaiset ovat oikeutettuja saamaan, lähetämme sinnikkäästi tiedonsaantipyyntöjä. Tiedonsaanti on olennainen osa julkista keskustelua ja sananvapautta, jotta argumentit voidaan perustaa oikean tiedon pohjalle.” Toisaalta jos kokousasiakirjat ovat julkisia, se voi Kuparisen mukaan tarkoittaa, että päätökset on tehty jo aiemmin jossain muualla.

Työryhmä tekee myös haastatteluja ja käyttää apunaan useita asiantuntijoita. Tutkimusten edetessä aihepiiriin liittyvät ongelmat tarkentuvat. Samalla kiinnitetään huomiota siihen, että aiheen monimutkaisuus tulee esiin.

Tekijöiltä vaaditaan monia eettisiä valintoja. ”On tärkeää tuoda esiin näyttämöllepanon ja todellisuuden välinen ero. Vaikka näyttämö vaatii kärjistämistä, emme voi väittää kenenkään asenteesta mitään sellaista, joka ei pidä paikkaansa.”

Koko tutkimusprosessi vie noin vuoden. ”Mahdollisia aiheita on aina useita. Niiden tutkiminen vaatii aikaa, samoin materiaalin kasaaminen ja tietojen tarkistaminen.”
Jos tekijöille syntyy työprosessin aikana jokin kanta esityksen aiheeseen, se on Kuparisen mielestä tuotava avoimesti esiin. ”Katsojalle ei saa tulla sellainen olo, että häntä manipuloidaan.”

Teatterin ja journalismin välissä

Kupariselle toimittajan ja teatteriohjaajan roolien välillä liikkuminen on luontevaa. ”Minulla on vahva tuplaidentiteetti.”

Dokumenttiteatteri on Kupariselle yksi media lisää. ”En näe, että se eroaisi tutkivasta journalismista. Molemmissa on olennaista, ettei asiavirheitä ole ja kaikki tarkistetaan moneen kertaan.”

Kuparisen mukaan dokumenttiteatterin vahvuus on siinä, että sen avulla voi kertoa erittäin monimutkaisista asioista. ”Montaasin avulla voi nostaa rinnakkain monia asioita, joita olisi lehtijutussa vaikea rinnastaa. Se on tehokas tapa tehdä läpileikkauksia ja rakenneanalyysejä.”

Kuparinen toivoo, että toimittajat tulkitsisivat poliitikkoja ja julkisia viranhaltijoita rohkeammin arvokysymyksissä. ”Jos poliitikko valehtelee, se on sanottava ääneen. Kaikki poliitikot sanovat kannattavansa hyvinvointivaltiota, mutta on katsottava, millaisia päätöksiä he samalla tekevät. Meillä moraalikysymykset keskittyvät helposti vain rikoksiin, joita riepotellaan mediassa isosti, mutta pahimmat rikokset tehdään yleensä lain puitteissa, ja niitä kohtaan voitaisiin olla paljon ankarampia.”

Sonja Potenze