Sananvapauden tila kertoo maan kehityksestä

Suomi on lehdistönvapautta kuvaavassa indeksissä maailman ykkönen – Namibia Afrikan. Toimittajan työn vapauden ja maan kehitystason välillä on vahva linkki. Lue Outi Einola-Headin kirjoittama uutinen Ulkoasiainministeriön Kehitysviestinnän sivuilta osoitteesta

http://formin.finland.fi/public/default.aspx?contentid=306462&nodeid=15317&contentlan=1&culture=fi-FI