• Home »
  • Ajankohtaista »
  • Uusi YK:n päätöslauselma – Kansainvälinen Toimittajat ilman rajoja -järjestö toivoo YK:n pääsihteerille toimittajien turvallisuuteen keskittyvää erityisavustajaa

Uusi YK:n päätöslauselma – Kansainvälinen Toimittajat ilman rajoja -järjestö toivoo YK:n pääsihteerille toimittajien turvallisuuteen keskittyvää erityisavustajaa

Kansainvälinen Toimittajat ilman rajoja -järjestö kiittää YK:n yleiskokouksen kolmannen komitean perjantaista yksimielistä päätöstä koskien toimittajien turvallisuutta käsittelevää uutta päätöslauselmaa. Järjestö toivoo myös, että YK:n pääsihteerille nimitetään erityisavustaja, joka varmistaa että päätöslauselma otetaan tehokkaasti käytäntöön.

Päätöslauselmaa ehdottivat Ranska, Kreikka, Itävalta, Argentiina sekä Tunisia ja sitä kannatti yli 80 valtiota. YK:n yleiskokouksen on tarkoitus hyväksyä päätöslauselma ensi kuussa.

Päätöslauselma sisältää useita parannuksia viime vuoden yleiskokouksen samaa aihetta käsitelleeseen päätöslauselmaan, mutta menee vielä pidemmälle useissa kohdissa, erityisesti toimittajien huonon kohtelun erilaisten muotojen tunnistamisessa, sekä taistelussa toimittajia vastaan tehtyjen rikosten rankaisemattomuutta ja toimittajien viestintävälineiden tarkkailua vastaan.

”Tämä uusi päätöslauselma on positiivinen. Kansainvälisiä päätöslauselmia otetaan käyttöön ja ne liikkuvat samaan suuntaan, ainakin paperilla, eli lisäämään journalistien työn turvallisuutta”, Kansainvälisen Toimittajat ilman rajoja ?järjestön pääsihteeri Christophe Deloire sanoi.

”Mutta todellisuus paikan päällä ei ole muuttunut. Journalistit ovat yhä haavoittuvaisia ja joutuvat yhä väkivallan kohteiksi raporttiensa takia. Vuoden 2014 alusta lähtien yhteensä 59 journalistia on surmattu. Hallituksilta pitää vaatia selvitystä  konkreettisista toimista, joilla ne suojelevat toimittajia ja taistelevat toimittajiin kohdistuneiden rikosten rankaisemattomuutta vastaan.”

”YK:n pääsihteerin ja UNESCO:n vuosittaiset raportit toimittajien turvallisuustilanteesta tuottavat tilanteesta yleiskatsauksen, mutta meidän on mentävä paljon pidemmälle. Haluamme, että pääsihteerille nimitetään erikoisavustaja valvomaan, että valtiot noudattavat velvoitteitaan tällä alueella”, Deloire jatkoi.

Joulukuun 18. päivä 2013 hyväksyttyä päätöslauselmaa seuraava uusi päätöslauselma vahvistaa journalismia toimintana, joka kehittyy ja pitää nykyään sisällään ammattitoimittajien lisäksi ”yksityisiä ihmisiä ja erilaisia organsiaatioita, jotka etsivät, vastaanottavat ja kertovat kaikenlaista tietoa ja ideoita niin internetissä kuin muuallakin”. Uusi päätöslauselma vahvistaa velvoitteen suojella toimittajia niin sodan kuin rauhankin aikana ja painottaa tarvetta ”luoda ja ylläpitää lain mukaan ja käytännössä turvallinen ympäristö journalisteille” sekä suorittaa ”puolueettomia, nopeita, perusteellisia, riippumattomia ja tehokkaita tutkimuksia” journalisteja sekä muita uutistuottajia vastaan suoritetuista hyökkäyksistä.

Päätöslauselma listaa kaikki ihmisoikeusrikkomukset ja kaltoinkohtelut, jotka muodostavat uhan toimittajien turvallisuudelle. Ei ainoastaan tappamista, kidutusta ja katoamisia mutta myös ”mielivaltaiset pidätykset, maastakarkotuksen, pelottelun, häirinnän, uhkailun ja muut väkivallan muodot”.

Päätöslauselmassa muistutetaan, että hyökkäykset journalisteja vastaan ovat kasvussa, ja se kuvailee journalisteja vastaan tehtyjen rikosten rankaisemattomuutta vastaan käytävää taistelua ”suurimmaksi haasteeksi” journalistien turvallisuudelle.

Päätöslauselma myös vaatii kaikkien panttivankeina olevien sekä kadonneiden journalistien vapauttamista ja toteaa, että eivät ainoastaan toimittajat vaan myös heidän perheensä pitäisi olla oikeutettuja saamaan korvauksia väkivallanteoista.

Marraskuun 2. päivä vietettiin kansainvälistä Toimittajia vastaan tehtyjen rikosten rankaisemattomuuden lopettamiseen tähtäävää päivää. Kansainvälinen Toimittajat ilman rajoja -järjestö kohdisti huomion kymmeneen tapaukseen lisätäkseen yleisön tietoisuutta asiasta ja painostaakseen hallituksia tuomaan näistä rikoksista vastuussa olevat henkilöt oikeuden eteen.