Suomen TIR ja Saksan ROG tiiviimpään yhteistyöhön

Toimittajat ilman rajoja Suomen osaston puheenjohtaja Ilkka Nousiainen ja Saksan osaston toiminnanjohtaja Christian Mihr keskustelivat yhteistyön tiivistämisestä Helsingissä toukokuun lopulla.

Toimittajat ilman rajoja Suomen osaston puheenjohtaja Ilkka Nousiainen (vas.) ja Saksan osaston toiminnanjohtaja Christian Mihr keskustelivat yhteistyön tiivistämisestä Helsingissä toukokuun lopulla.

Toimittajat ilman rajoja Saksan osaston (ROG) toiminnanjohtaja Christian Mihr ja TIR:n puheenjohtaja Ilkka Nousiainen keskustelivat toukokuun lopulla Helsingissä järjestöjen välisistä yhteistyömahdollisuuksista. Yhteinen sävel löytyi helposti englanninkielen aseman vahvistamisesta ja esimerkiksi varainhankinnan ”saksalaisista työkaluista”.

Yhteistyön tiivistäminen Saksan osaston kanssa on hyvin perusteltua jo siksi, että ROG on hankkinut 20 vuodessa paljon sellaista kokemusta, josta me voimme ottaa opiksemme. Vuosittain 10 000 kappaleen painoksena julkaistavan kuvakirjan ”Presse Freiheit” myynti- ja mainostulot muodostavat varainhankinnan tukijalan Saksassa. Kirja koostuu tunnettujen lehtikuvaajien lahjoittamista uutiskuvista ja artikkeleista, joissa käsitellään vuoden aikana esille tulleita yksittäisten maiden sananvapaustilanteita ja toimittajien asemaa.

Christian uskoo, että sama kirjakonsepti toimisi hyvin myös Suomessa ja lupasi meille työkaluja hankkeen toteuttamiseen. Samaa kuvakirjamallia toteutetaan myös Ranskassa.

Christian piti tiiviitä ja suoria suhteita Pariisin päämajaan erittäin tärkeinä jo pelkästään siitä syystä, että kaikki kansainväliset hankkeet on hänen mukaansa syytä koordinoida aina Pariisin kanssa. Silloin ei synny tarpeetonta kilpailua eivätkä järjestön yhteiset tavoitteet jää millekään taholle epäselväksi. Se ei tarkoita sitä, etteikö kansainvälistä sananvapaustilannetta seurattaisi jäsenmaissa huolella. Tällä hetkellä Saksalla on luupin alla erityisesti Syyria, Azerbaizan ja Venäjä.

Tiivis yhteistyö myös Ruotsin osaston (RUG) kanssa on ROG:n toiminnanjohtajan mukaan molemmin puolin antoisaa. Jo historiallis-kulttuurisesti Suomen TIR sopii Christianin mielestä erinomaisesti kolmanneksi tähän yhteistyöhön, josta olisi kaikille hyötyä.

Viimesyksyisessä järjestön vuosikokouksessa Pariisissa herätti englanninkielen nostaminen ranskan rinnalle tasavertaiseksi työkieleksi runsaasti keskustelua. Christian uskoo, että neljästä viiteen vuoden mittaisen siirtymäkauden jälkeen kielten tasa-arvo on väistämätöntä. Tässäkin asiassa Suomi, Ruotsi ja Saksa ovat yhdessä vahvoja ja asiallisesti samalla puolella.

Parhaillaan Brysselin toimistoon haetaan vetäjää, jolta edellytetään perustellusti englannin ja ranskan kielten vahvaa osaamista. Siinä vaiheessa kun Hongkongin toimistoon, jonka perustamisesta on jo päätetty, haetaan työntekijöitä, joutuvat kielipainotukset todelliseen testiin.