• Home »
  • Ajankohtaista »
  • YK: Kansainvälinen Toimittajat ilman rajoja kiittää Turvallisuusneuvoston historiallista päätöstä journalistien suojelemiseksi

YK: Kansainvälinen Toimittajat ilman rajoja kiittää Turvallisuusneuvoston historiallista päätöstä journalistien suojelemiseksi

Kansainvälisen Toimittajat ilman rajoja -järjestön pääsihteeri Christophe Deloire kollegansa kanssa

Kansainvälisen Toimittajat ilman rajoja -järjestön pääsihteeri Christophe Deloire kollegansa kanssa

YK:n Turvallisuusneuvoston tapaamisessa puhunut Kansainvälisen Toimittajat ilman rajoja –järjestön pääsihteeri Christophe Deloire ylisti keskiviikkona 27.5. YK:n päätöstä suojella journalisteja aseellisissa konflikteissa. Samalla hän kuitenkin toivoi konkreettisia toimia joilla toimittajia voitaisiin suojella kansainvälisten lakien mukaisesti.

”Tämä on historiallinen päivä journalistien suojelemiselle ja, me toivomme, myös informaation vapaudelle”, Deloire sanoi puhuessaan Turvallisuusneuvoston 15 jäsenvaltion lähettiläälle sekä noin 50 muulle YK:n jäsenvaltiolle.

YK:n pääsihteeri puolestaan osoitti kunnioitusta Kansainvälisen Toimittajat ilman rajoja -järjestön työlle.

Keskiviikkona 27.5. hyväksytty päätöslauselma on ensimmäinen, jonka Turvallisuusneuvosto on hyväksynyt tähän aiheeseen liittyen sitten vuonna 2006 hyväksytyn päätöslauselman numero 1738.

Ensimmäistä kertaa Turvallisuusneuvoston päätöslauselma viittaa ilmaisunvapauteen kuten se on kuvailtu Ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen artiklassa numero 19. Päätöslauselma, johon Kansainvälinen Toimittajat ilman rajoja -järjestö teki suosituksia, vahvistaa, että ”vapaa, riippumaton ja puolueeton media on yksi demokraattisen yhteiskunnan olennaisista perustuksista ja voi siten edesauttaa siviilien suojelemisessa”. Päätöslauselmassa vaaditaan valtioita täyttämään velvollisuutensa journalistien suojelemisessa aseellisten konfliktien aikana ja se velvoittaa YK:n rauhanturvaoperaatiot tuottamaan säännöllisiä raportteja journalistien turvallisuustilanteesta.

”Vaikka YK:n Turvallisuusneuvosto, Yleiskokous, Ihmisoikeusneuvosto sekä Unesco selvästi työskentelevät journalistien suojelemisen eteen, yli 700 journalistia on surmattu heidän työhönsä liittyen viimeisten 10 vuoden aikana. Kuinka monen journalistin pitää vielä saada surmansa ennen kuin YK:n päätöslauselmat toteutuvat käytännössä? On aika ryhtyä käytännön toimiin, etenkin nimittämällä YK:n pääsihteerin erityisedustaja, jonka tehtävänä on journalistien turvallisuus”, Deloire sanoi Turvallisuusnevuostossa puhuessaan.