• Home »
  • Ajankohtaista »
  • Venäjä: Kaksi vuotta ilman oikeutta, Akhmednabievin murhan tutkinta täytyy siirtää liittovaltion tasolle

Venäjä: Kaksi vuotta ilman oikeutta, Akhmednabievin murhan tutkinta täytyy siirtää liittovaltion tasolle

Venäläisen riippumattoman journalistin Akhmednabi Akhmednabiyevin murhasta on tullut kuluneeksi kaksi vuotta ja Kansainvälinen Toimittajat ilman rajoja -järjestö, yhdessä muiden tämän viestin allekirjoittaneiden organisaatioiden kanssa vaatii hänen murhansa tutkintaa siirrettäväksi välittömästi liittovaltion tasolle.

Riippumattoman sanomalehti Novoye Delon varapäätoimittajana sekä internetin uutisportaali Caucasian Knotin toimittajana työskennellyt Akhmednabiyev ammuttiin kuoliaaksi 9. heinäkuuta 2013 hänen lähtiessään töistä Mahatskalassa, Dagestanin pääkaupungissa. Hän oli kirjoittanut aktiivisesti poliisin ja Venäjän armeijan muslimeihin kohdistuneista ihmisoikeusrikkomuksista.

Kaksi vuotta hänen kuolemansa jälkeen ei murhan suorittajia tai sen tilaajia ole saatu oikeuden eteen. Tutkintaa johtaa paikallinen dagestanilainen tutkintakomitea, jonka toiminta on useasti keskeytetty pitkiksi ajoiksi viimeisten puolentoista vuoden aikana. Komitea ei ole juuri edistynyt tutkimuksissaan

Ennen murhaansa Akhmednabiyev oli saanut useita tappouhkauksia ja hänet oli yritetty murhata jo tammikuussa 2013 olosuhteissa, jotka heijastelivat hänen lopulta tapahtunutta murhaansa.

Dagestanin poliisi kirjasi virheellisesti murhayrityksen aluksi vain omaisuusvahingoksi ja luokitteli sen uudestaan murhayritykseksi vasta, kun journalisti oli surmattu. Näin poliisit osoittivat häpeällisesti kykenemättömyytensä tutkimaan ensimmäisen hyökkäyksen takana ollutta motiivia ja estämään näin tulevia hyökkäyksiä. Poliisit eivät vastanneet Akhmednabiyevin pyyntöön, että häntä pitäisi suojella hyökkäyksiltä.

Venäjän epäonnistunut reagointi näihin uhkauksiin on hallituksen ”positiivisen velvoitteen” rikkomista. Tuon velvoitteen tarkoitus on suojella yksilön ilmaisunvapautta hyökkäyksiä vastaan, kuten Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen päätöksessä (Dink v. Turkey) määritellään. Lisäksi Venäjä hyväksyi syyskuussa 2014 yhdessä muiden jäsenmaiden kanssa YK:n ihmisoikeusneuvoston päätöslauselman (A/HRC/27/L.7), joka tähtää journalistien suojelemiseen sekä heitä kohtaan tehtyjen rikosten rankaisematta jättämisen lopettamiseen.

Valtioita vaaditaan nyt ryhtymään useisiin toimenpiteisiin, joiden tarkoituksena on lopettaa journalistien kokeman väkivallan rankaisematta jättäminen, ”varmistamalla puolueeton, nopea, perusteellinen, riippumaton ja tehokas tutkinta, joka tähtää hyökkäysten takana olevien tahojen tuomiseen oikeuden eteen.”

Venäjän täytyy toimia sen ihmisoikeusvelvoitteiden mukaisesti ja tarttua Akhmednabiyevin tapaukseen poistamalla sen tutkinta paikallisten viranomaisten käsistä ja asettamalla se etusijalle liittovaltion tasolla.

Venäjän täytyy tehdä enemmän varmistaakseen puolueeton, riippumaton ja tehokas tutkinta. Vuoden 2014 marraskuun 2. päivänä 31 kansalaisjärjestöä Venäjältä ja ympäri maailmaa kirjoitti Aleksandr Bastrykinille, Venäjän liittovaltion tutkintakomitean eli Venäjän itsenäisen rikostutkintaviraston johtajalle ja kehotti häntä nostamaan Akhmednabiyevin tapauksen alueelliselta tasolta kansalliselle tasolle varmistaakseen puolueettoman, riippumattoman ja tehokkaan tutkinnan. Kirjeessä vaadittiin erityisesti , että hän määrää tärkeitä tapauksia, kuten ihmisiä ja julkista turvallisuutta vastaan tehtyjä rikoksia tutkivan viraston selvittämään Akhmednabiyevin tapausta.

Tähän päivään mennessä tuohon vetoomukseen ei ole saatu mitään virallista vastausta. Venäjän tutkintakomitean julkinen toimettomuus tämän tapauksen suhteen on ristiriidassa sen lupauksen kanssa, jonka presidentti Putin antoi viime vuoden lokakuussa. Tuolloin Putin lupasi kiinnittää tutkijoiden huomion Dagestanissa murhattujen journalistien tapauksiin.

Tämä viranomaisten toimettomuus varmistaa sen, ettei Akhmednabiyevin murhaajia saada tuomittua sekä antaa kammottavan ennakkotapauksen tuleville tutkinnoille hyökkäysten kohteeksi Venäjällä joutuvien journalistien tapauksissa. Lisäksi se muodostaa vakavan uhan sananvapaudelle.

Me kehotamme Venäjän federation tutkintakomiteaa korjaamaan tämän tilanteen ottamalla Akhmednabiyevin tapauksen nopeasti liittovaltion tasolle tutkittavaksi. Tämä osoittaisi venäläisten viranomaisten taholta selvää halua tutkia tätä rikosta perusteellisesti, puoluetttomasti ja tehokkaasti.

Tätä vaatimusta tukevat

ARTICLE 19

Albanian Media Institute

Analytical Center for Interethnic Cooperation and Consultations (Georgia)

Association of Independent Electronic Media (Serbia)

The Barys Zvozskau Belarusian Human Rights House

Belorussian Helsinki Committee

Center for Civil Liberties (Ukraine)

Civil Society and Freedom of Speech Initiative Center for the Caucasus

Crude Accountability

Helsinki Citizens’ Assembly – Vanadzor (Armenia)

Helsinki Committee of Armenia

Helsinki Committee for Human Rights in Serbia

Helsinki Foundation for Human Rights

The Human Rights Center of Azerbaijan

Human Rights House Foundation

Human Rights Monitoring Institute

Human Rights Movement ”Bir Duino-Kyrgyzstan”

Index on Censorship

International Partnership for Human Rights

International Press Institute

Kharkiv Regional Foundation -Public Alternative (Ukraine)

Kazakhstan International Bureau for Human Rights and Rule of Law

Moscow Helsinki Group

Norwegian Helsinki Committee

PEN International

Promo LEX Moldova

Public Verdict (Russia)

Kansainvälinen Toimittajat ilman rajoja

Lue lisää:

English

http://en.rsf.org/russia-after-2-years-without-justice-09-07-2015,48088.html