Julkaisu: Itsepuolustuksen käsikirja journalisteille ja bloggareille

Thompson Reuters -säätiö, Kansainvälinen Toimittajat ilman rajoja -järjestö sekä lakitoimisto Paul Hastings ovat tehneet yhteistyötä ja julkistaneet Itsepuolustuksen käsikirjan journalisteille ja bloggareille. Kirja on ainutlaatuinen lajissaan ja se keskittyy erityisesti kansainvälisten oikeudellisten periaatteiden soveltamiseen journalistien työssä. Kirja sisältää myös aiempia päätöksiä ja suosituksia, joita kansainväliset ja alueelliset elimet sekä tuomioistuimet ovat tehneet suhteessa sananvapauden eri osa-alueisiin.

Koska journalistit toimivat kansainvälisen lain puitteissa, heidän sananvapauttaan suojellaan, mutta se on myös rajoitettua tietyissä tapauksissa. Käsikirja kertoo kuinka sananvapaus pidetään tasapainossa muiden oikeuksien ja asioiden – kuten ihmisten oikeuden yksityisyyteen, julkisen moraalin suojelun sekä valtioiden kansallisen turvallisuuden – kanssa. Käsikirjaan on koottu sääntöjä ja periaatteita, joista journalistit voivat helposti katsoa apua ja joita he voivat soveltaa työssään. Kirja tarjoaa myös käytännön neuvoja tärkeistä asioista journalistien työssä, kuten minkä verran julkisuuden henkilöitä voi kritisoida tai millaisissa olosuhteissa valtionsalaisuuksia voidaan julkaista.

Lue lisää:

http://en.rsf.org/nouvelle-traduction-reporters-sans-30-06-2015,48053.html