Puheenjohtajan kolumni: Toimittaja ansaitsee tukemme

Ilkka-NousiainenLuin yllättävän uutisen, jonka mukaan 40 prosenttia saksalaisista ei luota enää maansa lehdistöön. Pitkin syksyä Saksassa on käyty julkista keskustelua ”valehtelevasta mediasta.” Kohtuuden nimessä on syystä uskoa, että tässäkin kyse on enemmän mielipiteistä kuin faktoista. Oireellista se silti on.

Toimittajien ja mediavaikuttajien onneksi meillä tällaista ilmiötä ei ole havaittu. En kyllä tiedä, onko luottamusta erikseen tutkittukaan. Sen sijaan se on käynyt hyvinkin selväksi, että paine lehdistöä kohtaan on kasvanut. Uhkailut ja informaatiosota on ulottanut lonkeronsa tännekin. Usealta taholta on saatu näyttöä Venäjällä koventuneista asenteista suomalaista mediaa ja Suomea kohtaan osana EU-kriittisyyttä. Luottamus suomalaiseen lehdistöön on historiallisesti vankkaa, eivätkä viimeaikojen mullistukset ole sitä horjuttaneet. Vallan vahtikoiralta vaaditaan nyt joka tapauksessa erityistä valppautta ja vahvaa taustatukea. Kuten tunnettua menetetylle luottamukselle käy kuin raapaistulle tulitikulle.

Ympäröivä maailma rakoilee monella tavalla, eikä kenelläkään ole varmaa tietoa edessä olevasta kehityksestä. Jos uutisten seuraajan on vaikea hahmottaa pakolaisvirtojen, EU-kriisien, Syyrian sodan tai vaikkapa Yhdysvaltain presidentin vaalien keskinäisriippuvuutta, ei se helppoa ole toimittajillekaan. Vastuullisesti ja ammattimaisesti toimiva toimittaja on kuitenkin paras ja useimmiten ainoa tahoa, joka pystyy jäsentämään ympäröivää maailmaa ja avaamaan sitä kuluttajille. Hänet on siihen koulutettu ja kokemusten kautta koulittu. Siksi valistuneen yhteiskunnan velvollisuus on tukea mediaa sen vaativassa työssä. Mitä syvemmälle asioiden ytimessä päästään, sitä lähempänä laatulehdistöä ollaan, eikä laatu ole koskaan epämuodikasta.

Liian korkeat arvonlisäverokannat on isku sananvapautta ja demokratiaa vastaan. Moniarvoisen lehdistön toimintaedellytysten kaventaminen osoittaa yhteiskunnan kyvyttömyyttä vastata kansalaisten tiedonsaannin tarpeisiin ja ympäröivän todellisuuden hahmottamiseen. Tuskin koskaan oikea tieto ja punnittu analyysi ovat olleet niin tarpeellisia kuin tänä aikana.

Toimittajat ilman rajoja -järjestön vuosittaisella sananvapausindeksikartalla Venäjä on väritetty punaisella osoituksena vakavista sananvapausloukkauksista. Koska Venäjä ei ole oikeusvaltio, ei siellä ole myöskään sananvapautta eikä riippumatonta lehdistöä. Suomalaisen toimittajan kiinniottaminen sekä kuva- ja muun uutismateriaalin takavarikointi Groznyissa on tuore esimerkki totalitäärisen yhteiskunnan menettelytavoista, mikä karsii Venäjään erikoistuneiden suomalaistoimittajien rivejä.  Pidätetty toimittaja vapautettiin kuulustelujen jälkeen, koska väitteelle rahan kuljettamisesta islamistiterroristille ei saatu näyttöä. Toimittajan ytimekäs kommentti ei kaipaa selityksiä:

”Eniten olen huolissani haastattelemieni ihmisten turvallisuudesta. Pahin, mitä itselleni voisi tapahtua, on kuitenkin vain se, että minut häädettäisiin maasta.”

Reporters Without Borders (RSF) järjestää toukokuussa Pariisissa kansainvälisen foorumin, jonne kutsutaan satoja lehtitalojen edustajia, päätoimittajia ja muita median edustajia eri maista keskustelemaan median ja lehtitalojen ajankohtaisista haasteista. Tapahtuman päätteeksi lasketaan liikkeeseen toimenpideohjelma vastuullisen median tukitoimenpiteiksi.

Ilkka Nousiainen

Toimittajat ilman rajoja

Suomen osaston puheenjohtaja