Julkaisu: Itsepuolustuksen käsikirja journalisteille ja bloggareille

Itsepuolustuksen käsikirja journalisteille ja bloggareilleThompson Reuters -säätiö, Kansainvälinen Toimittajat ilman rajoja -järjestö sekä lakitoimisto Paul Hastings ovat yhdessä julkaisseet Itsepuolustuksen käsikirjan journalisteille ja bloggareille.

Kirja on ainutlaatuinen lajissaan ja se keskittyy erityisesti kansainvälisten oikeudellisten periaatteiden soveltamiseen journalistien työssä. Kirja sisältää myös aiempia päätöksiä ja suosituksia, joita kansainväliset ja alueelliset elimet sekä tuomioistuimet ovat tehneet koskien sananvapauden eri osa-alueita.

Koska journalistit toimivat kansainvälisen oikeuden puitteissa, heidän sananvapauttaan suojellaan, mutta se on myös rajoitettua tietyissä tapauksissa. Käsikirja kertoo, kuinka sananvapaus pidetään tasapainossa muiden oikeuksien ja asioiden – kuten ihmisten oikeuden yksityisyyteen, julkisen moraalin suojelun sekä valtioiden kansallisen turvallisuuden – kanssa.

Käsikirjaan on koottu sääntöjä ja periaatteita, joita journalistit voivat helposti käyttää apunaan ja soveltaa työssään. Kirja tarjoaa myös käytännön neuvoja tärkeistä asioista journalistien työssä, kuten minkä verran julkisuuden henkilöitä voi kritisoida tai millaisissa olosuhteissa valtionsalaisuuksia voi julkaista.

Lue lisää