Puheenjohtajan kolumni: Luottamus ja sananvapaus

 

Ilmaisun vapaus on demokratian perusta, ja ilmaisun vapauden perusta on moniarvoinen lehdistö. Siellä, missä nämä arvot ovat kunniassa, on lehdistöllä tilaa hengittää ja vapautta sanoa. Toimittajat ilman rajoja julkaisee vuosittain sananvapausindeksiä, jonka kärkipaikkoja Pohjoismaat ja Hollanti pitävät, Suomi etunenässä.

Se, että Suomi on sananvapauden mallimaa maailmassa, asettaa meidät suuren luupin alle kaikkien ihasteltavaksi ja ihmeteltäväksi. Olemmeko me todella niin hyviä kuin Pariisissa päämajaansa pitävän RSF:n maailmanlaajuiset lonkerot monimutkaisine kysely- ja laskukaavoineen väittävät? Ainakin meidän täällä Pohjolan perukoilla on syytä olla nöyriä ja jatkaa työtämme entistä pontevammin.

Elämme globaalitaloudessa, jossa kaikki vaikuttaa kaikkeen. Muistamme hyvin 90-luvun Nokia-euforian ja kaikkien huulilla olleen hokeman, jonka mukaan Suomi kuului globalisaation voittajiin. Mutta maailma muuttuu ja muuttaa myös meitä. Muutos vaatii mukautumista ja uusien tuulien tunnistamista. Samalla kasvaa journalistien ja muiden tiedonvälittäjien vastuu. Sähköinen media sähköistää tiedonvälitystä ja madaltaa tunnetulla tavalla riskikynnystä.

Moniarvoisen lehdistön tehtävä on nostaa esille muutoksen tuulia ja pitää yllä kriittistä keskustelua uusista haasteista ja selviytymisstrategioista. Sitä vastoin yhä avoimemmaksi käyvä lobbaus voi nakertaa demokratiaa. Porin SuomiAreenassa keskusteltiin muun muassa kulisseissa vaikuttamisesta otsikolla: Näin vaikutat vallanpitäjiin. Erityisesti silmiini osui alaotsikko: Miksi entiset politiikan vaikuttajat valitsevat vaikuttajaviestinnän. He haluavat vaikuttaa valmiina olevien verkostojensa ja saamansa kokemuksensa avulla mieluummin kuin puhtaan sananvapauden keinoin. Hehän ovat vaikuttamisen asiantuntijoita.

Jos lobbarit toimisivat aina puhtain asein puhtaan asian puolesta, ei kenelläkään olisi mitään sitä vastaan. Maailmalta saatujen kokemusten valossa voi sanoa, että jäljet pelottavat. Tämän vaaran välttääkseen pääministeri Juha Sipilä ei kaukoviisaasti päästänyt – lehtitietojen mukaan – lobbareita hallitusneuvotteluihin. Sananvapauden ja luottamuksen kannalta se oli varmasti hyvä asia.

Kreikka-neuvotteluissa suurimmaksi haasteeksi muodostui kadotetun luottamuksen voittaminen takaisin. Yksinkertaistaen voi sanoa, että neuvotteluja ei pidä käydä julkisuudessa, mutta ammattimainen tiedonvälitys kertoo julkisuuteen sen, miten neuvotteluissa on käynyt. Se rakentaa luottamusta ja on demokratiaa vahvistavaa sananvapautta.

Ilkka Nousiainen
Puheenjohtaja / Toimittajat ilman rajoja Suomi ry