• Home »
  • Koti »
  • Venäjä: Akhmednabievin murhan tutkinta siirrettävä liittovaltion tasolle

Venäjä: Akhmednabievin murhan tutkinta siirrettävä liittovaltion tasolle

Akhmednabi-Akhmednabiev1Venäläisen riippumattoman journalistin Akhmednabi Akhmednabiyevin murhasta on kaksi vuotta. Kansainvälinen Toimittajat ilman rajoja -järjestö, yhdessä muiden tämän viestin allekirjoittaneiden organisaatioiden kanssa, vaatii murhatutkintaa siirrettäväksi välittömästi liittovaltion tasolle.

Riippumattoman sanomalehti Novoye Delon varapäätoimittajana sekä internetin uutisportaali Caucasian Knotin toimittajana työskennellyt Akhmednabiyev ammuttiin kuoliaaksi 9. heinäkuuta 2013 hänen lähtiessään töistä Mahatskalassa, Dagestanin pääkaupungissa. Hän oli kirjoittanut aktiivisesti poliisin ja Venäjän armeijan muslimeihin kohdistuneista ihmisoikeusrikkomuksista.

Murhaajia tai sen tilaajia ole saatu vieläkään oikeuden eteen. Tutkintaa johtaa paikallinen dagestanilainen tutkintakomitea, jonka toiminta on useasti keskeytetty pitkiksi ajoiksi viimeisten puolentoista vuoden aikana. Komitea ei ole juuri edistynyt tutkimuksissaan.

Ennen murhaansa Akhmednabiyev oli saanut useita tappouhkauksia, ja hänet oli yritetty murhata jo tammikuussa 2013 olosuhteissa, jotka heijastelivat hänen murhaansa.

Dagestanin poliisi kirjasi virheellisesti murhayrityksen aluksi vain omaisuusvahingoksi ja luokitteli sen uudestaan murhayritykseksi vasta, kun journalisti oli surmattu. Poliisit osoittivat häpeällisesti kykenemättömyytensä tutkia ensimmäisen murhayrityksen motiivia ja estää näin tulevia hyökkäyksiä. Poliisit eivät vastanneet Akhmednabiyevin esittämään suojelupyyntöön.

Venäjän epäonnistunut reagointi näihin uhkauksiin on hallituksen ”positiivisen velvoitteen” rikkomista. Tuon velvoitteen tarkoitus on suojella yksilön ilmaisuvapautta hyökkäyksiä vastaan, kuten Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen päätöksessä (Dink v. Turkey) määritellään. Lisäksi Venäjä hyväksyi syyskuussa 2014 yhdessä muiden jäsenmaiden kanssa YK:n ihmisoikeusneuvoston päätöslauselman (A/HRC/27/L.7), joka tähtää journalistien suojelemiseen sekä heitä kohtaan tehtyjen rikosten rankaisematta jättämisen lopettamiseen.

Valtioita vaaditaan nyt ryhtymään toimenpiteisiin, joiden tarkoituksena on lopettaa journalistien kokeman väkivallan rankaisematta jättäminen, “varmistamalla puolueeton, nopea, perusteellinen, riippumaton ja tehokas tutkinta, joka tähtää hyökkäysten takana olevien tahojen tuomiseen oikeuden eteen.”

Venäjän täytyy toimia sen ihmisoikeusvelvoitteiden mukaisesti ja tarttua Akhmednabiyevin tapaukseen siirtämällä tutkinta paikallisilta viranomaisilta liittovaltiotasolle.

Venäjän täytyy tehdä enemmän varmistaakseen puolueeton, riippumaton ja tehokas tutkinta. Vuoden 2014 marraskuun 2. päivänä 31 kansalaisjärjestöä Venäjältä ja ympäri maailmaa kirjoitti Aleksandr Bastrykinille, Venäjän liittovaltion tutkintakomitean eli Venäjän itsenäisen rikostutkintaviraston johtajalle, ja kehotti häntä nostamaan Akhmednabiyevin tapauksen aluetasolta kansalliselle tasolle, jotta puolueeton, riippumaton ja tehokas tutkinta varmistuu. Kirjeessä vaadittiin erityisesti , että hän määrää tärkeitä tapauksia, kuten ihmisiä ja julkista turvallisuutta vastaan tehtyjä rikoksia, tutkivan viraston selvittämään Akhmednabiyevin tapausta.

Vetoomukseen ei ole saatu toistaiseksi virallista vastausta. Venäjän tutkintakomitean julkinen toimettomuus tapauksen suhteen on ristiriidassa sen lupauksen kanssa, jonka presidentti Putin antoi viime vuoden lokakuussa. Tuolloin Putin lupasi kiinnittää tutkijoiden huomion Dagestanissa murhattujen journalistien tapauksiin.

Viranomaisten toimettomuus varmistaa sen, ettei Akhmednabiyevin murhaajia saada tuomittua. Se antaa kammottavan ennakkotapauksen tuleville tutkinnoille hyökkäysten kohteeksi Venäjällä joutuvien journalistien tapauksissa. Lisäksi se muodostaa vakavan uhan sananvapaudelle.

Me kehotamme Venäjän federation tutkintakomiteaa korjaamaan tämän tilanteen ottamalla Akhmednabiyevin tapauksen nopeasti liittovaltion tasolle tutkittavaksi. Tämä osoittaisi, että venäläiset viranomaiset  selvästi haluavat tutkia tätä rikosta perusteellisesti, puolueettomasti ja tehokkaasti.

Lue lisää