Reporters sans Frontières on tehokas ja hyvämaineinen

Kansainvälisen RSF:n johtokvartetti vasemmalta: Pascal Guenee, Michael Rediske, Christophe Deloire ja Jonathan Lundqvist

Kansainvälisen RSF:n johtokvartetti (vasemmalta oikealle): Pascal Guenee, Michael Rediske, Christophe Deloire ja Jonathan Lundqvist

Kansainvälisen Toimittajat ilman rajoja -järjestön (RSF International) vuosikokous pidettiin Pariisissa 22.-23.9.2016.

Kokouksen alussa RSF:n hallituksen puheenjohtaja Michael Rediske ja pääsihteeri Christophe Deloire totesivat tuoreen kehitysraportin (Mid-Term Evolution) osoittavan, että RSF on tehokas, hyvämaineinen ja omilla osa-alueillaan vahva, kustannustehokas ja luotettava toimija, jota yhteistyökumppanit tukevat ja arvostavat. Raportissa todetaan, että ”RSF kykenee osoittamaan johtavan asemansa merkittävänä äänitorvena, muutosagenttina ja sananvapauden puolustajana yhä haasteellisemmassa globaalissa toimintaympäristössä”.

Raportin mukaan RSF:n keskeiset haasteet liittyvät sisäiseen organisaatiokulttuuriin, kehitykseen ja edessä oleviin muutoksiin. Järjestön rooli sananvapauteen läheisesti liittyvien ihmisoikeuksien puolustajana kaipaa vahvistamista. Pariisin toimiston muuttuminen RSF Internationalin sihteeristöksi vastaa osaltaan edessä oleviin haasteisiin ja tiivistää jäsenmaiden välistä yhteyttä.

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin uudelleen yksimielisesti saksalainen Michael Rediske. Varapuheenjohtajina jatkavat niin ikään toista kauttaan ranskalainen Paris-Dauphine journalistikoulun rehtori Pascal Guenee ja Ruotsin RUG:n puheenjohtaja Jonathan Lundqvist.

Johtokunnan jäsenten valinnassa oli esillä useita malleja, mutta pääsääntö on, että 15:sta paikasta viisi varataan Ranskan kansalaisille, viisi jäsenmaiden (sections) edustajille ja loput viisi muualta maailmasta valituille jäsenille. Kansainvälisten jäsenten valinnasta huolehtisivat valitsijamiehet.

Uusien toimistojen perustamisesta keskusteltiin, mutta mitään päätöksiä ei tehty. Uusien jäsenmaiden ottaminen RSF:n verkostoon ei kuulu lähivuosien ohjelmaan. Kokouksessa käynnistettiin sen sijaan Italian ja Belgian jaostojen (section) erottamisprosessit, koska niiden toiminta ei ole enää ollut linjassa RSF:n sääntöjen kanssa.

Reporters sans Frontières (RSF) on ranskalainen järjestö, jonka työkieliä ovat ranska ja englanti. Käytännössä kuitenkin Pariisissa toimiva sihteeristö on ranskankielinen. Kielten asemaa hienosäädetään jatkuvasti. Nyt muun muassa niin, että uusien sihteeristön rekrytointien osalta äidinkielenään muuta kuin ranskaa puhuvilta edellytetään passiivista ranskankielen taitoa. Uusille työntekijöille varataan mahdollisuus opiskella ja saavuttaa riittävä ranskankielen taito kahdessakymmenessä kuukaudessa. TIR:in edustajina kokoukseen osallistuivat puheenjohtaja Ilkka Nousiainen ja hallituksen jäsen Marika Harjusaari.

Ilkka Nousiainen
Toimittajat ilman rajoja
Suomen osaston puheenjohtaja