Ukrainan mediaomistukset keskittyneet rikkaalle eliitille

Kuvankaappaus sivustolta http://ukraine.mom-rsf.org/

Kuvankaappaus sivustolta http://ukraine.mom-rsf.org/

Ukrainan media kärsii korruptiosta ja taloudellisen läpinäkyvyyden puutteesta, selviää Media Ownership Monitor -tutkimusprojektista. Ukrainan rikkain eliitti hallitsee suurta osaa maan taloudesta, eivätkä mediayhtiöt ole tässä poikkeus. Median omistussuhteet ovat hyvin keskittyneitä, ja omistajien henkilökohtaiset tarpeet ohjailevat joukkotiedotusvälineiden toimintaa.

”Ukrainalaiset asuvat maassa, jossa bisnes voi menestyä ainoastaan kun se on läheisessä yhteydessä poliittiseen eliittiin – ja toisin päin”, sanoo ukrainalaisen Institute of Mass Information -organisaation projektikoordinaattori Maksym Ratushnyi.

Median omistussuhteiden keskittyminen on parhaiten nähtävissä TV- ja radiomarkkinoita tarkasteltaessa. MOM-tutkimusprojektiin valikoiduista kahdestatoista TV-kanavasta yhteensä kymmenellä oli suoria tai epäsuoria linkkejä politiikkaan. Samaan aikaan neljä suurinta TV-yhtiötä hallitsee myös suurta osaa, yli kolmea neljännestä, katsojaluvuista.
Radion puolella suhde on vieläkin korkeampi. Neljä suurinta radioyhtiötä kattaa yli 90 prosenttia kuuntelijoista. Kolme näistä yhtiöistä omistaa rikkaaseen eliittiin kuuluva henkilö, poikkeuksena ainoastaan TKR Lux -yhtiö.

MOM-tutkimusprojekti paljasti myös, että Ukrainan merkittävimmillä mediayhtiöillä on yhteyksiä veroparatiiseihin, kuten Neitsytsaarille ja Kyprokselle.
Projektin myötä huomattiin kuitenkin, että pieniä askelia kohti mediaomistusten avoimuutta on ryhdytty ottamaan. Vuonna 2015 Ukraina hyväksyi lakimuutoksen, jonka avulla median omistussuhteita pyritään valottamaan. Edelleenkään kaikki mediayritykset eivät kuitenkaan ole paljastaneet omistajiaan lakimuutoksesta huolimatta.

Lue lisää aiheesta (englanniksi)

Toimittajat ilman rajoja -järjestön ja ukrainalaisen Institute of Mass Information -organisaation luotsaama Media Ownership Monitor -projekti tutki yli 40:n ukrainalaismedian omistussuhteita.