Venäjä säätää ulkomaisen median toimintaa kaitsevan lain vastineeksi USA:lle

Toimittajat ilman rajoja (RSF) on huolestunut Venäjän vastineesta Yhdysvaltojen asettamaan määräykseen, joka koski Kreml-rahoitteista TV-kanava RT:tä. Yhdysvaltain määräyksessä RT velvoitettiin rekisteröitymään ”ulkomaalaiseksi agentiksi”.

Venäjän duuma ryhtyi Yhdysvaltain vaatimuksen jälkeen nopeasti laatimaan lakia, jonka mukaan Venäjän viranomaiset voivat julistaa ulkomaiseksi agentiksi minkä tahansa ulkomaisen tiedotusvälineen ja vaatia sitä esittämään rahoituksensa ja taloudellisen tilansa. Lain voimaantulo on enää kiinni parlamentin ylähuoneen hyväksynnästä ja presidentti Vladimir Putinin allekirjoituksesta.

Lain hyväksyminen uutisoitiin kaksi päivää sen jälkeen, kun RT (entinen Russia Today) joutui rekisteröitymään ”ulkomaiseksi agentiksi”, jotta mahdollisuudet toimia Yhdysvalloissa varmistuisivat. T&R Productions LLC, joka tuottaa RT:n ohjelmia Yhdysvalloissa, jätti RT:n hakemuksen kanavan lisäämiseksi Yhdysvaltain oikeusministeriön ulkomaisten toimijoiden rekisteriin Washingtonissa 13. marraskuuta 2017.

Venäjällä kaavaillun lain mukaan ulkomaiseksi agentiksi määrittelyyn riittää ulkomaisen rahoituksen saaminen tai muualle kuin Venäjälle rekisteröityminen. Tämä antaa viranomaisille laajasti liikkumavaraa.

”Lain erittäin epämääräiset säännökset avaavat tien valikoivaan, mielivaltaiseen ja hyvin poliittiseen soveltamiseen. Kun tiedotusvälineet ovat ennennäkemättömän paineen alla, saattaa se vaikeuttaa riippumattomien uutisten saatavuutta Venäjällä.” Johann Bihr, RSF itäisen Euroopan ja Keski-Aasian osaston johtaja

Lain perusteella ulkomaalaisille kansalaisjärjestöille sovelletut ankarat säännökset laajennetaan koskemaan myös ulkomaisia tiedotusvälineitä. Niiden on merkittävä kaikki julkaisunsa ja lähetyksensä ”ulkomaalainen toimija” -tunnuksella ja raportoitava viranomaisille yksityiskohtaisesti rahoituksensa. Rangaistuksena säädöksen rikkomisesta voidaan tiedotusvälineelle määrätä suuret sakkorangaistukset.

Vuonna 2012 laaditun, ulkomaisia agentteja koskevan lain kohteina ovat olleet erityisesti Venäjän johtavat kansalaisjärjestöt, ja se on pakottanut kymmenet järjestöt lopettamaan toimintansa. Säännökset, jotka nyt laajennetaan koskemaan myös ulkomaisia tiedotusvälineitä, ovat aiempaa epämääräisempiä ja tiukempia.

”Tuomitsemme tällaisen silmä-silmästä -lain, koska lehdistönvapaus jää tässä ainoaksi uhriksi. Hyvin valitettavaa on myös, että Yhdysvaltojen viranomaiset aloittivat tämän prosessin rajoittamalla RT:n toimintaa. Propagandan vastainen taistelu on toki välttämätöntä, mutta ei ole hallitusten tehtävä määritellä, mikä on journalismia, mikä ei.” Johann Bihr, RSF itäisen Euroopan ja Keski-Aasian osaston johtaja

Lainsäätäjien mukaan Venäjän oikeusministeriö voi päättää tapauskohtaisesti, kuinka lakia sovelletaan. Tässä vaiheessa voidaan spekuloida sen ensimmäisistä kohteista, joita saattavat olla esimerkiksi Radio Free Europe/Radio Liberty, BBC ja Deutsche Welle. Venäläisiä, maanpaossa olevia tiedotusvälineitä voidaan myös ottaa lakitoimien kohteeksi.

Venäjä on vuoden 2017 World Press Freedom -sananvapausindeksissä sijalla 148/180.